اطلاعات مورد برای پر کردن فرم ریجستری

1.نام و نام خانوادگی ثبت شده در شناسنامه خود را وارد کنید.

2.شماره موبایلی که به نام خودتان است و قصد استفاده در سیم 1 گوشی را دارید وارد کنید.

3.نام پدر خود را وارد کنید.

4.تاریخ تولدتان را وارد کنید.

5.شماره سریالی که در پشت جعبه گوشی ثبت است را وارد کنید شما همچنین میتوانید با وارد کردن کد دستوری #06#* شماره سریال گوشی را مانند تصویر ببنید.

شماره سریال های گوشی

6.کد ملی شماره ای که به نام خودتان است را وارد کنید.

7.شماره شناسنامه خود را وارد کنید.

8.یک شماره گذر نامه مربوط به خودتان یا آشنایان را وارد کنید این مرحله الزامی نیست و  وارد کردن آن تنها فرایند رجیستر را تسریع میبخشد.

برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت